متخصصین ما

پزشکان و روان شناسان

دکتر وحیده فتحی

متخصص اعصاب و روان، روانپزشک کودک و بزرگسال ، روان درمانگر، طرحواره درمانگر

دکتر مریم جمالی

متخصص اعصاب و روان، روانپزشک کودک و بزرگسال ، روان درمانگر ، طرحواره درمانگر

فرزانه صالحی

روان شناس باليني، درمانگر فردي در زمينه ي اختلالات روان شناختي، درمانگر فردي در زمينه ي بحران ها و شكست هاي عاطفي، طرحواره درمانگر

شیوا غیاثی

روانشاس بالینی و نورو تراپیست

دکتر امیر رضا علوی

بورد تخصصی اعصاب و روان، روان درمانگر ، زوج درمانگر ، درمانگر اختلالات جنسی و زناشویی ، درمانگر حوزه اعتیاد

دکتر آمنه قطبی

روانشناس و درمانگر و پژوهشگر در حوزه علوم رفتاری ، زوج درمانگر ، مشاوره و درمان و تشخیص انواع اختلالات (افسردگی ، اضطراب ، وسواس ، …)

پریسا نهال گر

كارشناس ارشد مشاوره – مشاور پيش از ازدواج _ روابط بين فردي و روابط عاطفي – زوج درمانگر