آزمون تخصصی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2

یکی از معتبرترین آزمون های تشخیص تخصصی بیش فعالی (ADHD) آزمون توجه و تمرکزIVA-2  است که در مرکز روانپزشکی دلوان با ارائه گزارش امکان پذیر است. آزمون توجه و تمرکزIVA-2 یک تست نوروسایکولوژی ( عصب شناختی ) جهت ارزیابی توجه در هر دو حیطه توجه دیداری و توجه شنیداری و همچنین بررسی عملکرد کنترل تکانش می باشد. آزمون توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2 ، دقیقاً می تواند عملکرد سیستم عصبی را در زمینه توجه و تمرکز بررسی کند.

درباره آزمون تخصصی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2

آزمون IVA-2 عامل اصلی یعنی کنترل واکنش و توجه را مورد ارزیابی قرار می دهد.

آزمون IVA شامل (کمبود توجه، بیش فعالی، IVA-2 به تشخیص و تفکیک انواع ADHD تکانشگر)، نوع ترکیبی و نوع ناشناخته می پردازد.

آین آزمون برای چه مشکلاتی مناسب است

این آزمون برای بررسی مشکلات و اختلالات دیگری نظیر مشکلات خودکنترلی ، اختلالات خواب، اضطراب و … استفاده می شود.

آین آزمون برای چه سنینی قابل استفاده است

این آزمون برای افراد ۶ سال به بالا و بزرگسالان اجرا می شود. مدت زمان اجرای این آزمون (همراه با بخش آموزش) حدوداً ۲۰ دقیقه می باشد

مزایای استفاده از آزمون تخصصی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2

مزایای استفاده از آزمون IVA-2 این است که در ۲۰ دقیقه می توان انواع بیش فعالی را تشخیص داد. انواع عدم دقت بینایی، شنوایی و تکانشی بودن را اندازه گیری کرد. بهترین سبک یادگیری فرد را آشکارا تشخیص می دهد.

تست های روانشناسی مهم

 

مطالب مهم